• vybudování 6 nových bytů – nadezdění objektu o 1 patro, provedení nového stropu, krovu a krytiny
  • sejmutí betonových panelů a betonových panelových atik
  • výměna všech vnitřních instalací – ZTI, plyn, ústřední vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace
  • nová zateplená fasáda
  • výměna oken za dřevěná eurookna
  • přistaveny 3 prosklené výtahy včetně nových vstupů do objektu
  • nové parkoviště pro celou lokalitu
  • sadové úpravy

Celkový náklad stavby byl 41 000 000,- Kč a lhůta výstavby 22 měsíců.