• vybudování 4 nových mezonetových bytů
  • nadezdění objektu o1 patro
  • provedení nového stropu, krovu a krytiny
  • výměna všech vnitřních instalací – ZTI, plyn, ústřední vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace
  • nová zateplená fasáda
  • výměna oken za dřevěná eurookna
  • přistaveny 2 prosklené výtahy včetně nových vstupů do objektu
  • přeložka kanalizační přípojky včetně rekonstrukce jedné její části
  • nové přípojky elektro silnoproudé a přeložka kabelu telefonního
  • sadové úpravy

Celkový náklad stavby byl 33 500 000,- Kč a lhůta výstavby 7 měsíců.