• zateplené fasády polystyrenem
  • nové zateplené střechy s živičným povrchem
  • vyměněna všechna okna za plastová
  • kompletní rekonstrukce lodžií
  • výměna zábradlí
  • rekonstrukce vnitřních prostorů
  • výměna hlavních rozvodů elektro silno i slaboproudu, požární vody

Celková lhůta výstavby 7 měsíců. Celkový náklad 21 200 000,- Kč.