• zateplení obvodového pláště minerálním vláknem systém Baumit
  • výměna ocelových oken za hliníková
  • dodávka a osazení venkovních žaluzií
  • provedení keramického obkladu spodní části fasády
  • provedení vnějších terénních úprav

Všechny práce se prováděly za plného provozu polikliniky.

Celkový náklad 32 000 000,- Kč. Lhůta výstavby 7 měsíců.