• nové povrchy v garážích
  • stávající železobetonová konstrukce byla částečně vyřezána a podchycena
  • úpravy okolí
  • nové dlažby nad garážemi
  • sadové opravy

Celkový náklad 18 000 000,- Kč. Lhůta výstavby 4 měsíce.