• výměny oken za nová okna dřevěná
  • oprava střechy objektů Lucemburská 2 a Lucemburská 11
  • výměna vnitřních instalací objektu
  • oprava společných prostorů Koněvova 7

Celková lhůta výstavby 6 měsíce, celkový náklad  19 813 000,- Kč.