Provedení kompletních stavebních úprav vnitřních prostor prodejny NERO GIARDINI v OC Flora pro společnost Break in.

Celkový náklad byl 1 000 000,- Kč a lhůta výstavby byla 6 týdnů.