• zateplení části fasády

Lhůta realizace 3 měsíce. Celkový náklad stavebních prací firmy 2 000 000,- Kč.