• výměnu všech vnitřních instalací včetně přípojek
  • provedení nové plynové kotelny
  • vestavbu hydraulického výtahu firmy OTIS
  • výměna všech oken za okna špaletová s trojitým zasklením
  • nové patro kanceláří
  • klimatizace
  •  oprava a doplnění štukové výzdoby
  • opravy mozaikových podlah na chodbách
  • položeny nové vlysové podlahy

Stavební práce probíhaly po dobu 11 měsíců a celkový náklad stavby byl 32 500 000,- Kč.