• výměny všech instalací
  • změna dispozice
  • snížen strop
  • vybudován nový sklepní prostor
  • podezdění veškerého zdiva
  • dodán hydraulický výtah

Stavba se prováděla 6 měsíců a celkový náklad byl 16 000 000,-Kč.