Provedení celkové opravy a zateplení pláště budovy Sudoměřská 52, Praha 3. Na panelovém domě byla provedena nová zateplená fasáda včetně výměny tvorových prvků – okna v bytech byla vyměněna za nová dřevěná eurookna. Po demontáží zábradlových lodžiových panelů byly na čela těchto lodžií osazeny prosklené hliníkové stěny. Tím se kompletně změnil ráz fasády celého objektu.

Současně bylo sejmuto fealové obložení posledního nástavbového podlaží a nahrazeno zavěšenou zateplenou fasádou. Jako součást rekonstrukce byla provedena i nová zateplená živičná krytina střechy. Součástí celé rekonstrukce bylo i vybudování plynové blokové kotelny v suterénu objektu. Tato kotelna zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou 4 sousední objekty.Práce se prováděly od srpna 2011 do prosince 2011.

Celkový náklad stavby byl 15 500 000,- Kč .