• oprava pláště
  • oprava střechy

Celkový náklad prací byl 4 000 000,- Kč.