Celkový náklad 15 000 000,-, lhůta výstavby 7 měsíců