• oprava fasády uliční a dvorní
  • opravy dvora, střechy
  • výměna vnitřních instalací
  • znovuobnovení štukové výzdoby
  • restaurování teraca na podlaze

Celkový náklad prací je 4 000 000,- Kč.