• vyměněny všechny instalace,  voda,  kanalizace, plyn a elektroinstalace

Celkový náklad prací byl 3 200 000,- Kč.