• výstava lehké ocelové nástavby
  • rozřezání cca 150 m3 železobetonových konstrukcí původní technické nástavby objektu
  • snesení a obnažení původní střešní konstrukce
  • nosná konstrukce nástavby  - konstrukce ocelová šroubovaná s opláštěním PUR panely a skleněnými fasádními konstrukcemi
  • technologie pro provoz klimatizace a vzduchotechniky ukryta do nové střešní konstrukce nástavby
  • nové fasádní prvky objektu – předsunuté ocelové balkony se skleněným zábradlím
  • pochozí střecha s terasami pro kanceláře
  • příslušná zeleň
  • přestavba stávajícího posledního podlaží na kanceláře
  • rekonstrukce páteřních rozvodů elektro silno i slaboproud

Práce byly zahájeny v srpnu roku 2010 a dokončeny v srpnu roku 2011. Celkový náklad celé stavby byl 60 600 000,- Kč bez DPH.