• opravu prostoru s přípravou na nová technologická zařízení
  • provedení nové jídelny
  • vybavení interiérem
  • nová kavárna
  • výměna všech instalací v dotčených prostorech
  • provedení nové vzduchotechniky
  • rozvodů elektro
  • statické zajištění všech nově vyřezávaných otvorů do velikosti až 2,5 – 6 m v původních nosných železobetonových zdech

Celkový náklad všech jednotlivých etap jídelny, kuchyně, kavárny byl 29 500 000,- Kč. Celková lhůta výstavby byla 6 měsíců.