Dokončení novostavby rodinného domu Na Vyhlídce v Praze 9 Proseku.Jednalo se o kompletní novostavbu na klíč včetně pilotového založení objektu, provedení oplocení a venkovních úprav.

Lhůta výstavby 14 měsíců

Celkový náklad 10 000 000,- Kč.