Dokončení vnitřních prací nástavby a fasády objektů Na Lučinách 1,3 v Praze 3 pro Městskou část Praha 3.

Po odstoupení od smlouvy původního zhotovitele se jednalo o kompletní provedení dvoupatrové nástavby na obytném domě včetně provedení nových vnitřních rozvodů, zateplení objektu, přístavby 2 ks výtahů, přeložky topného kanálu.

Provedení a dodatečné osazení nových balkonů – ocelových konstrukcí, které jsou zavěšeny na fasádě. Celková lhůta výstavby 8 měsíců.

Celkový náklad 51 700 000,- Kč.