• obklad fasády z cihelných pásků
  • provedení vnitřních obkladů a dlažeb.

Celkový náklad  3 000 000,- Kč. Lhůta výstavby 3 měsíce.