Celkový  náklad 7 500 000,- Kč, lhůta výstavby 8 měsíců