• opravy fasády

Celkový náklad 5 500 000,- Kč. Lhůta výstavby 5 měsíců.