• rekonstrukce pláště
  • zateplení
  • výměny oken
  • výměna střešního pláště

Celkový náklad 17 000 000,- Kč.