Celková rekonstrukce foyer kina AERO. Jednalo se o vybourání stávajícího prostoru včetně celkové změny dispozice, všech nových vnitřních instalací, vybudování nového baru, kompletního sociálního zařízení kina. Všechny práce byly pečlivě sledovány autorem architektonického návrh celkové přestavby.

Dalším neméně důležitou podmínkou akce bylo provést rekonstrukci foyer za částečného provozu kina. Lhůta výstavby 10 týdnů. Investorem akce byla Investiční a rozvojová Praha 3.

Celkové náklady byly 5 910 000,- Kč