Provedení kompletní rekonstrukce obvodového pláště objektu Habrová 1, Praha 3 pro společnost AC stavební. Jednalo se o provedení zateplené fasády polystyrenem,provedení částečného obkladu fasády plechy TiZn s minerální izolací, provedení nové zateplené střechy s živičným povrchem.

V objektu byla vyměněna všechna okna za plastová. Současně byla provedena kompletní rekonstrukce lodžií včetně výměny zábradlí..Celková lhůta výstavby 7 měsíců.

Celkový náklad 21 200 000,- Kč.