Provedení dvoupodlažní střešní nástavby na pětipatrovém trojobjektu Pod Lipami 35,37,39 v Praze 3 včetně novostavby železobetonových podzemních garáží s kapacitou 88 parkovacích míst. Jako součást celé zakázky bylo i kompletní vybourání a znovupostavení bytových jader všech stávajících 56 bytů.

Ve stávajícím bytovém domě se prováděla kompletní výměna všech rozvodů vody, kanalizace, elektro – silno i slaboproud, vzduchotechniky, části rozvodů topení. V rámci rekonstrukce objektu se prováděly práce spojené s odstraněním azbestocementových prvků v objektu.

Na stávajícím objektu se provedla dvoupatrová nástavba s celkem 17 byty od velikosti 1 + kk do 3 + kk. Pro možnost provádění všech prací za obydlení byla nad celám objektem vybudována „ stanová střecha „, která se již osvědčila při minulých rekonstrukcích.V objektu byl vyměněn výtah.

V celém objektu byla vyměněna všechna okna za dřevěná euro. Byla provedena nová zateplená fasáda. Současně byly odbourány stávající železobetonové balkony a nahrazeny novou ocelovou konstrukcí balkonů a dvojnásobnou plochou oproti stávajícím. Součástí prací byly i vnější úpravy včetně nových chodníků a kompletních sadových úprav.

Za stávajícím objektem se vybudovaly nové podzemní garáže pro 88 aut. Jako konstrukční materiál byl užit vodostavební beton. Celá stavba je v těsné blízkosti podzemních nádrží vodojemu, proto byla otázce izolace celé stavby věnována mimořádná pozornost. Pro objekt garáží se vybudovala i nová příjezdová komunikace, přípojka vody, kanalizace i elektro.

Celkový náklad stavby byl 130 000 000,- Kč a lhůta výstavby 9 měsíců.

Stavba získala v rámci soutěže STAVBA ROKU 2007 cenu státního fondu rozvoje bydlení