Provedení nástavby na objektu Olšanská 7, Praha 3 včetně přestavby posledního podlaží. Jednalo se o výstavu lehké ocelové nástavby na stávající objektu polikliniky. Součástí prací bylo i rozřezání cca 150 m3 železobetonových konstrukcí původní technické nástavby objektu, snesení a obnažení celé původní střešní konstrukce až na nosné betonové prvky.

Nosná konstrukce nástavby byla provedena jako konstrukce ocelová šroubovaná s opláštěním PUR panely a skleněnými fasádními konstrukcemi. Veškeré nutná technologie pro provoz klimatizace a vzduchotechniky celého objektu byla ukryta do nové střešní konstrukce nástavby. Současně zde byly provedeny nové fasádní prvky objektu – předsunuté ocelové balkony se skleněným zábradlím.

Celá střecha pak byla provedena jako pochozí s jednotlivými terasami pro kanceláře včetně příslušné zeleně. Jako součást nástavby byla provedena i přestavba stávajícího posledního podlaží na kanceláře včetně rekonstrukce páteřních rozvodů elektro silno i slaboproud v celém objektu.

Práce byly zahájeny v srpnu roku 2010 a dokončeny v srpnu roku 2011.  Investorem celé akce byla Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.

Celkový náklad celé stavby byl 60 600 000,- Kč bez DPH.