• zateplená fasády
  • provedení vnitřních obkladů a dlažeb

Celkový náklad 4 000 000,- Kč, lhůta výstavby 4 měsíce.