• zateplení celého objektu
  • výměna  oken
  • výměna všech vnitřních instalací  – nové rozvody ZTI, plynu, ÚT, elektro silnoproud – vše za provozu

Celkový náklad stavby 19 000 000,- Kč, lhůta výstavby 8 měsíců