• provedení nových rozvodů ZTI, El
  • oprava omítek
  • nové obklady a dlažby
  • nové zateplené fasády

Celkový náklad 1 500 000,- Kč. Lhůta výstavby 4 měsíce.