• nové zateplení fasády

Celkový objem prací 4 000 000 Kč.